Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11.00
Cross Training
11.00
12.00
Cross Training
11.00
12.00
Cross Training
11.00
12.00
12.00
Boxing Training
12.15
13.30
Cross Training
12.00
13.00
Boxing Training
12.15
13.30
Cross Training
12.00
13.00
Boxing Training
12.15
13.30
13.00
16.00
Fight Club
16.00
18.00
17.00
Cross Training
17.30
18.30
Αγωνιστικό
17.30
19.00
Cross Training
17.30
18.30
Αγωνιστικό
17.30
19.00
Cross Training
17.30
18.30
18.00
19.00
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.30
20.30
20.00
21.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00

Δευτέρα

 • Cross Training
  11.00 - 12.00
 • Boxing Training
  12.15 - 13.30
 • Cross Training
  17.30 - 18.30
 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Τρίτη

 • Cross Training
  12.00 - 13.00
 • Αγωνιστικό
  17.30 - 19.00
 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • Cross Training
  11.00 - 12.00
 • Boxing Training
  12.15 - 13.30
 • Cross Training
  17.30 - 18.30
 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • Cross Training
  12.00 - 13.00
 • Αγωνιστικό
  17.30 - 19.00
 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Παρασκευή

 • Cross Training
  11.00 - 12.00
 • Boxing Training
  12.15 - 13.30
 • Cross Training
  17.30 - 18.30
 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.30 - 20.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Σάββατο

 • Fight Club
  16.00 - 18.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
12.00
Boxing Training
12.15
13.30
Boxing Training
12.15
13.30
Boxing Training
12.15
13.30
13.00

Δευτέρα

 • Boxing Training
  12.15 - 13.30

Τετάρτη

 • Boxing Training
  12.15 - 13.30

Παρασκευή

 • Boxing Training
  12.15 - 13.30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11.00
Cross Training
11.00
12.00
Cross Training
11.00
12.00
Cross Training
11.00
12.00
12.00
Cross Training
12.00
13.00
Cross Training
12.00
13.00
17.00
Cross Training
17.30
18.30
Cross Training
17.30
18.30
Cross Training
17.30
18.30
18.00
21.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00
Cross Training
21.00
22.00

Δευτέρα

 • Cross Training
  11.00 - 12.00
 • Cross Training
  17.30 - 18.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Τρίτη

 • Cross Training
  12.00 - 13.00
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • Cross Training
  11.00 - 12.00
 • Cross Training
  17.30 - 18.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • Cross Training
  12.00 - 13.00
 • Cross Training
  21.00 - 22.00

Παρασκευή

 • Cross Training
  11.00 - 12.00
 • Cross Training
  17.30 - 18.30
 • Cross Training
  21.00 - 22.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
16.00
Fight Club
16.00
18.00
17.00

Σάββατο

 • Fight Club
  16.00 - 18.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19.00
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.00
20.30
Kick Boxing - Πυγμαχία
19.30
20.30
20.00

Δευτέρα

 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30

Τρίτη

 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30

Τετάρτη

 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30

Πέμπτη

 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.00 - 20.30

Παρασκευή

 • Kick Boxing - Πυγμαχία
  19.30 - 20.30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00
Αγωνιστικό
17.30
19.00
Αγωνιστικό
17.30
19.00
18.00

Τρίτη

 • Αγωνιστικό
  17.30 - 19.00

Πέμπτη

 • Αγωνιστικό
  17.30 - 19.00